Shows 2017


OCTOBER

14-15 / Pumpkin Festival / Half Moon Bay, CA

20 / Art Walk / Chandler, Az

21 / Art Walk / Gilbert, AZ

26 / Art Walk /Fountain Hills, AZ

27-29 / Fine Art Festival / Cave Creek, AZ

NOVEMBER

2 / Art Walk / Fountain Hills, AZ

4 / Art Walk / Gilbert, AZ

4-5 / Art & Wine Festival / Linchfield Park, AZ

10-12 / Great Craft / Fountain Hills, AZ

17-18 / Harvest Festival / Sacramento, CA

24-26 / Harvest Festival / San Jose, CA

DECEMBER

1-3 / Mill Avenue / Tempe, AZ

7 / Art Walk / Fountain Hills, AZ

8-10 / 4th Avenue / Tucson, AZ

14 / Art Walk / Fountain Hills, AZ

15 / Art Walk / Chandler, AZ

16 / Art Walk / Gilbert, AZ

21 / Art Walk / Fountain Hills, AZ

28 / Art Walk/ Fountain Hills, AZ

29-31 / Art & Craft / Cave Creek, AZ